Algemene Voorwaarden

1. Voorwaarden
Door deze Website te bezoeken, die toegankelijk is vanaf orderleeches.eu, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke plaatselijke wetten. Indien u het niet eens bent met één van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. De materialen op deze Website worden beschermd door auteursrecht en handelsmerkwetten.

2. Use License
Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op orderleeches.eu te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en krachtens deze licentie mag u niet:

de materialen te wijzigen of te kopiëren;
de materialen niet te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare vertoning;
proberen om de software op buyleeches.eu te reverse-engineeren;
auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen te verwijderen; of
het overdragen van de materialen aan een andere persoon of het “spiegelen” van de materialen op een andere server.

Dit zal orderleeches.eu laten beëindigen bij overtreding van één van deze beperkingen. Bij beëindiging wordt ook uw kijkrecht beëindigd en moet u al het gedownloade materiaal dat in uw bezit is vernietigen, ongeacht of het gedrukt of elektronisch formaat is.

3. Disclaimer
Al het materiaal op orderleeches.eu wordt aangeboden “zoals het is”. Orderleeches.eu geeft geen garanties, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, en ontkent daarom alle andere garanties. Bovendien doet orderleeches.eu geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die aan deze Website gekoppeld zijn.

4. Beperkingen
Orderleeches.eu of zijn leveranciers zullen niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige schade die zal ontstaan met het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de materialen op orderleeches.eu, zelfs indien orderleeches.eu of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze Website, mondeling of schriftelijk, op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In sommige jurisdicties zijn beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade niet toegestaan, deze beperkingen zijn misschien niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata
De materialen die op orderleeches.eu verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. orderleeches.eu belooft niet dat de materialen op deze Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Orderleeches.eu kan de materialen op haar Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Orderleeches.eu doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links
Orderleeches.eu heeft niet alle aan haar Website gekoppelde sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van orderleeches.eu van de site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de website
Orderleeches.eu kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

8. Uw privacy
Gelieve ons privacybeleid te lezen.

9.Toepasselijk recht
Elke vordering met betrekking tot orderleeches.eu wordt beheerst door de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen van conflictenrecht.