Privacybeleid

Bij orderleeches.eu is één van onze belangrijkste prioriteiten de privacy van onze bezoekers. Dit Privacybeleidsdocument bevat soorten informatie die verzameld en opgeslagen wordt door orderleeches.eu en hoe wij die gebruiken.

Indien u bijkomende vragen heeft of meer informatie wenst over ons Privacybeleid, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij op orderleeches.eu hebben gedeeld en/of verzameld. Dit beleid is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming
Door onze website te gebruiken, stemt u in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die wij verzamelen
De persoonlijke informatie die u gevraagd wordt te verstrekken, en de redenen waarom u gevraagd wordt die te verstrekken, zullen u duidelijk gemaakt worden op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons eventueel stuurt, en alle andere informatie die u ons eventueel wenst te geven.

Wanneer u zich registreert voor een Rekening, kunnen wij om uw contactinformatie vragen, met inbegrip van zaken zoals naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken
Wij gebruiken de informatie die wij verzamelen op verschillende manieren, onder andere om:
Onze website ter beschikking stellen, beheren en onderhouden
Onze website te verbeteren, te personaliseren en uit te breiden
Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
Nieuwe producten, diensten, kenmerken en functionaliteit ontwikkelen
U e-mails sturen
Verzend uw zendingen
Fraude opsporen en voorkomen
Met u te communiceren, hetzij rechtstreeks, hetzij via een van onze partners, onder meer voor de klantendienst, om u updates en andere informatie in verband met de website te bezorgen, en voor marketing- en promotiedoeleinden

Logbestanden
Orderleeches.eu volgt een standaardprocedure voor het gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en het is een onderdeel van de analysen van de hostingdiensten. De door logbestanden verzamelde informatie omvat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), datum- en tijdstempel, verwijzende/uitgaande pagina’s, en eventueel het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is het analyseren van trends, het beheren van de site, het volgen van de bewegingen van de gebruikers op de website, en het verzamelen van demografische informatie.

Cookies en webbakens
Net als elke andere website gebruikt orderleeches.eu “cookies”. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder de voorkeuren van de bezoekers, en de pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht of bezocht. De informatie wordt gebruikt om de ervaring van de gebruikers te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina’s aan te passen op basis van het browsertype van de bezoekers en/of andere informatie.

Reclamepartners Privacybeleid
U kunt deze lijst raadplegen om het Privacybeleid te vinden voor elk van de reclamepartners van orderleeches.eu.

Third-party ad servers of ad netwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die gebruikt worden in hun respectievelijke advertenties en links die op orderleeches.eu verschijnen, en die rechtstreeks naar de browser van de gebruiker gestuurd worden. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de doeltreffendheid van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat orderleeches.eu geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die door derden adverteerders worden gebruikt.

Privacybeleid van derden
Het privacybeleid van Orderleeches.eu is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Wij raden u dus aan om het respectievelijke Privacybeleid van deze derde advertentieservers te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken omvatten en instructies over hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde opties.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via de opties van uw individuele browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers vindt u op de respectieve websites van de browsers.

GDPR-gegevensbeschermingsrechten
Wij willen er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang – U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens te vragen. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie – U hebt het recht om ons te vragen alle informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht te vragen dat wij de informatie die volgens u onvolledig is, aanvullen.

Het recht om gegevens te wissen – U hebt het recht om te vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken – U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking – U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – U hebt het recht te vragen dat wij de door ons verzamelde gegevens overdragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie voor kinderen
Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen bij het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan hun online-activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

Orderleeches.eu verzamelt niet bewust Persoonlijke Identificeerbare Informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten sterkste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.