Disclaimer

Let erop dat het aanbrengen van bij ons gekochte bloedzuigers op uzelf, derden en dieren strikt op eigen risico geschiedt. U alleen bent verantwoordelijk voor alle handelingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik ervan als therapiemethode of het weggooien ervan. Het is uw verantwoordelijkheid om u te houden aan de wetten en regels op het gebied van gezondheidszorg en hygiëne in het land waar u woont.

Alle informatie op deze website – www.orderleeches.eu – wordt te goeder trouw en alleen voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Orderleeches.eu geeft geen garanties over de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze informatie. Elke actie die u onderneemt op basis van de informatie die u op deze website vindt, is strikt voor uw eigen risico. Bestelleeches.eu zal niet aansprakelijk zijn voor verlies en/of schade in verband met het gebruik van onze website.

Vanaf onze website kunt u andere websites bezoeken door hyperlinks naar die externe sites te volgen. Hoewel wij ernaar streven alleen kwaliteitsvolle links naar nuttige en ethische websites aan te bieden, hebben wij geen controle over de inhoud en de aard van deze sites. Deze links naar andere websites houden geen aanbeveling in van alle inhoud die op deze sites te vinden is. Site-eigenaars en inhoud kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen, en dat kan gebeuren voordat wij de kans hebben om een link die “slecht” geworden is, te verwijderen.

U moet zich er ook van bewust zijn dat wanneer u onze website verlaat, andere sites een ander privacybeleid en andere voorwaarden kunnen hebben, die buiten onze controle liggen. Gelieve het privacybeleid van deze sites en hun servicevoorwaarden te controleren alvorens zaken te doen of informatie te uploaden.

Door onze website te gebruiken, stemt u in met onze disclaimer en stemt u in met de voorwaarden ervan.

Indien wij dit document bijwerken, wijzigen of veranderingen aanbrengen, zullen die wijzigingen hier duidelijk worden aangegeven.